GIRTEKA LOGISTICS 2018 M. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITOJE NET 6 SAUGAUS EISMO INICIATYVOS

2019-02-06

Girteka Logistics dar kartą augo 30-čia procentų bei tapo daugiausiai augusiu darbdaviu Lietuvoje. Tai leidžia suprasti, kad lyderiavimas tarp Europos transporto ir logistikos kompanijų yra ne tik tvaraus darbo bei sėkmės rodiklis, tačiau ir didelė atsakomybė. Todėl siekiame būti pavyzdžiu ir mūsų misijoje aiškiai apibrėžtoje, socialinės atsakomybės (angl. k. CSR) srityje. Daugiausia organizacijos veiksmų ir iniciatyvų nukreipta į saugų eismą ir aplinkosaugą.

2018-aisiais dalyvavome 6-iose saugaus eismo iniciatyvose:

  1. Saugaus eismo dienoje su Kelių direkcija;
  2. Su Susisiekimo ministru bendradarbiavome startuojant atšvaitų populiarinimo kampaniją „BŪK MATOMAS“;
  3. Dalyvavome Diskusijų festivalyje BŪTENT – įrengėme Saugaus eismo zoną vaikams;
  4. Vilniaus Katedros aikštėje prisidėjome prie 100 metų Lietuvos Policijos jubiliejaus minėjimo;
  5. Dalyvavome tarptautinėje Saugaus eismo konferencijoje „Vision Zero“;
  6. Surengėme saugaus eismo dieną vaikams Šiaulių transporto bazėje

Didžioji dalis mūsų iniciatyvų paremtos vaikų edukacija, nes investuoti į vaikus – tai geriausia investicija į tvarią ateitį.
Būdami vienu iš didžiausių darbdavių Lietuvoje nuosekliai investuojame į darbuotojų tobulėjimą. Mes rūpinamės kolegų edukacija Girteka Logistics vidinėje Mokymų akademijoje, mūsų 80+ vadovų mokosi universitetuose, o vairuotojai įgyja reikalingas teorines bei praktines žinias Vairuotojų akademijoje.

Girteka Logistics kasmetinėje ir jau ketvirtus metus iš eilės publikuojamoje socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiame veiksmus, skirtus nuolat gerinti Jungtinių Tautų (toliau – JT) Pasaulinio susitarimo ir jo principų integravimą į verslo strategiją, kultūrą ir kasdienę veiklą.

Leidinį ir daugiau informacijos rasite čia – JT Pasaulinis susitarimas