JT PASAULINIS SUSITARIMAS

Girteka Logistics yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo narė. Tai pasaulinė iniciatyva (angl. k. – United Nations Global Compact), siekianti suderinti verslo strategijas ir veiklas su pagrindiniais 10 principų, kurie apima žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija sritis.

Girteka Logistics kasmet skelbia Socialnės Atsakomybės ataskaitas, su kuriomis galima susipažinti čia:

2018

2017

2016

2015