VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Girteka Logistics paslaugas teikia Europos, Skandinavijos ir NVS regiono valstybėse. Mūsų įmonių grupėje dirba daugiau nei 18 000 darbuotojų. Jiems tenka susidurti su skirtingomis tradicijomis, teisinėmis sistemomis bei verslo etikos standartais. Būtent todėl įmonių grupės Etikos kodeksas yra itin svarbus kelrodis, padedantis spręsti kylančias problemas bei rasti atsakymus sudėtingose situacijose.

Girteka Logistics Etikos kodekse nurodytos ir aprašytos įmonių grupės vertybės bei verslo etikos standartai, taip pat gairės, kuriomis vadovaudamiesi organizuojame savo darbą. Etikos kodekso normos remiasi tarptautiniu mastu pripažįstamais standartais bei nacionaliniais teisės aktais.

Etikos kodeksas apžvelgia šias sritis:

  • Žmogaus ir darbuotojo teisės;
  • Pagarba kolegoms, partneriams ir klientams;
  • Sąžininga partnerystė;
  • Saugumo keliuose užtikrinimas;
  • Socialinė atsakomybė ir darni plėtra;
  • Aplinkosauga bei grėsmių aplinkai prevencija;
  • Sąžiningas elgesys ir skaidri veikla;
  • Įstatymų laikymasis ir korupcijos prevencija.

Visą Etikos kodeksą rasite čia >>