Pranešti apie galimus pažeidimus

PRANEŠTI APIE GALIMUS PAŽEIDIMUS

Siekdami užtikrinti skaidrumą įmonių grupės veikloje ir skatindami pranešti apie galimus pažeidimus, bei įgyvendindami Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus įdiegėme pranešimo apie galimus pažeidimus kanalus.
Pranešti apie pažeidimus galite tiesiogiai atvykę į bendrovę, el. paštu prevention@girteka.eu arba telefonu +370 5 2177396

Informacijos apie pažeidimus Girteka įmonių grupėje teikimo tvarkos aprašą galite surasti čia.
Visiems pranešimus pateikusiems asmenims konfidencialumas garantuojamas