PRIVATUMO NUOSTATOS

Pateikdami laukeliuose nurodytą asmeninę informaciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų UAB „Girteka Logistics“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 300569015, adresas Račių g. 1, Jūsų kreipimosi nagrinėjimo tikslu. Informuojame, kad minėtu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus arba kol vyks kreipimosi nagrinėjimas.

Informuojame, kad Jūsų pasikreipime pateikti asmens duomenys ir informacija gali būti perduota su Bendrovei ar su Bendrove susijusioms įmonėms* tikslu kokybiškai išnagrinėti Jūsų pateiktą informaciją. Taip pat prie šių asmens duomenų gali prieiti ir informacinių sistemų priežiūrą atliekantys duomenų tvarkytojai.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšauksite savo sutikimą), turite teisę į duomenų perkeliamumą (t. y. turite teisę gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba prašyti perduoti asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Bendrovę tiesiogiai arba el. pašto adresu info@girteka.eu. Taip pat, turėdami nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. paštu info@ada.lt).

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, pateikdamas prašymą Bendrovei tiesiogiai arba el. paštu info@girteka.eu.

* Bendrovė ar su Bendrove susijusios įmonės reiškia Bendrovę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę.